Kiến Thức Để Thiết Kế Nội Thất Nhà Đẹp

Để thiết kế nội thất nhà đẹp người thiết kế phải có những kiến thức về quy luật cân bằng, quy luật đối xứng cũng như các luật cơ bản về nhịp điệu, bố cục.

Quy luật cân bằng trong thiết kế nội thất

Muốn thiết kế nội thất nhà đẹp thì quy luật cân bằng là điều đầu tiên được quan tâm. Các yếu tố tạo nên sự cân bằng trong thiết kế nội thất là sự đối xứng, tính cân đối của các yếu tố từ chiều cao, chiều rộng không gian đến việc cấu tạo, bài trí đồ nội thất. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản quy luật cân bằng trong thiết kế nội thất thể hiện ở các yếu tố sắp xếp trong bố cục.

Quy luật cân bằng để thiết kế nội thất nhà đẹp nằm ở bố cục đồ nội thất, trang trí nghệ thuật trên tường nhà, hay các yếu tố khác cấu thành không gian nội thất nhà. Một bố cục đối xứng thể hiện rõ áp dụng quy luật, ta thấy có sự đối xứng giữa các cách bố trí đồ nội thất bằng gỗ và các đồ nội thất chất liệu khác.

Tuân thủ luật nhịp điệu để thiết kế nội thất nhà đẹp

Trong thiết kế nội thất nhà, luật nhịp điệu là cái tạo nên không gian hoàn hảo. Luật nhịp điệu quan tâm tới dịch chuyển và điều hướng tầm nhìn bởi các yếu tố sắp xếp theo bố cục lặp lại.

Nhịp điệu trong thiết kế nội thất thường tạo ra một dòng chảy êm đềm liên tục của tầm nhìn trong một căn phòng. Nhịp điệu giống như là một đường dẫn mà do đó ta có thể đọc được các phần quan trọng của ý đồ thiết kế, nó là một mẫu thức của nghệ thuật.

Để nhịp điệu cân bằng người ta có thể tạo nên bằng 3 cách đơn giản là dùng chuỗi nội thất, lặp lại đồ nội thật và dùng sự liên tục. Một người thiết kế tài năng sẽ biết kế hợp tất cả các hình thức nhịp điệu trong bố cục để thiết kế nội thất nhà đẹp ấn tượng.

Việc tạo nhịp điệu liên tục sẽ khiến người nhìn phải hướng mắt nhìn liên tục từ điểm này sang điểm khác. Nhịp điệu tạo ra bằng cách chuyển đổi ổn định thường bằng một đường ổn định, trong thiết kế kiến trúc ví dụ như vòm, gờ phào trong phòng, các giá để đồ…

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!